Smo ambiciozna skupina strokovnjakov, ki z natančnostjo in strastjo povezuje niti komuniciranja in omogoča naročnikom, da učinkovito upravljajo s svojim ugledom, blagovnimi znamkami in komunicirajo z okoljem v katerem delujejo. Smo entuziasti in predani delu in naročnikom.

V KAJ VERJAMEMO?
Verjamemo, da je uspešno korporativno komuniciranje organizacije posledica odlično začrtane strategije in učinkovite izvedbe. Verjamemo v nenehno učenje in nadgrajevanje obstoječega. Vemo, da med seboj povezujemo prave niti komuniciranja. Vemo, da v konvergenci znanj dosegamo optimalni uspeh.

OSNOVNE DEJAVNOSTI 

- odnosi z javnostmi,

- korporativno komuniciranje

- krizno komuniciranje

- upravljanje z ugledom

- svetovanje na področju korporativnih in marketinških komunikacij,

- raziskovanje 
- kliping in analiza medijev,
- upravljanje internih odnosov in motivacija,
- oglaševanje - produkcija nad in pod črto,
- izobraževanje, izobraževalni programi za podjetja
- organizacija dogodkov.


MOTO AGENCIJE
Povezujemo niti komuniciranja.

POSLANSTVO

Z natančnostjo in strastjo povezujemo niti komuniciranja in omogočamo naročnikom, da učinkovito upravljajo s svojim ugledom, blagovnimi znamkami in komunicirajo z okoljem v katerem delujejo. Na poti uspeha nas spremljajo predanost naročnikom in pripadnost etičnim načelom.

VIZIJA

Postali bomo najbolj učinkovita agencija za integralno komuniciranje v Sloveniji.

VREDNOTE

Strast & Strategija
Predanost & Profesionalnost
Znanje & Kompetentnost

DELOVNA ORODJA

Kreativnost in zagnanost. Znanje.

VODILA DELOVANJA

- sledimo načelom poštenosti
- gradimo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju
- vzpostavljamo trdne partnerske odnose
- svoje znanje nenehno nadgrajujemo in izpopolnjujemo
- naročnikov uspeh je naše zadovoljstvo